När himlen är nära

När himlen är nära är ett utbildningsmaterial för äldre framtaget av SPIV, SPES och Sensus studieförbund 2008. Materialet riktar sig till personal och äldre som vill starta en samtalsgrupp om suicidalitet hos äldre personer.

 

Här kan du ladda ner samtalshandledningen:

När himlen är nära – studiematerial.pdf

När himlen är nära – till samtalshandledare.pdf

 

Länkar till filmerna:

Inledning

Sam-tal

Åldrande, död, döende

Rädsla, ångest, kränkning och depression

Suicidalitet

Sorg efter suicid

 

Steg för livet

År 2016 skapade SPIV, på uppdrag av Västra Götalandsregionen informationskampanjen Steg för livet som syftar till att sprida kunskap om hur vi kan förebygga självmord. Kampanjen består av en hemsida, en folder som finns att ladda ner på 8 olika språk, filmen Steg för livet och ett tillhörande samtalsmaterial.

Här hittar du filmen och samtalsmaterialet:

Steg för livet – film

Steg för livet – samtalsmaterial till filmen.pdf