PLR – Hälso- och sjukvård

 Att bedöma suicidrisk kan av olika anledningar vara svårt.  Den här kursen tar upp olika sätt att hantera suicidalitet och att bemöta en person i olika skeden av den suicidala processen med utgångspunkt i statistiska och subjektiva riskfaktorer.

Kursen förmedlar aktuell och grundläggande kunskap och ger möjlighet för personalen att utbyta erfarenheter och att starta en diskussion om arbetsplatsens rutiner.  Psykisk livräddning är en levande kurs i den meningen att vi alltid anpassar den efter gruppen och att vi hela tiden försöker uppdatera kursen efter aktuellt kunskapsläge. Vi strävar efter att kombinera olika kunskapsformer: den epidemiologiska, den kliniska, samt att vi lägger stor vikt vid egen erfarenhet av suicidalitet. Kursens syfte är att etablera ett suicidpreventivt lagarbete baserat på bland annat de nationella riktlinjerna för suicidprevention och lokala riktlinjer avseende riskbedömning för suicid.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till verksamheter inom primärvård, psykiatri och somatik m.m. Våra största uppdragsgivare under 2018 var Västra Götalandsregionen (Närhälsan) och Landstinget i Värmland.

 

Innehåll:

 • Genomgång av riskfaktorer/friskfaktorer (samtal om subjektiv risk, trigger och coping)
 • Bio-psykosocial förklaringsmodell
 • Suicidriskbedömning som färskvara
 • Bemötande i akut och subakut läge
 • Fallexempel (ofta levande berättelse), exempelfilm
 • Diskussion av hjälp- och självhjälpsstrategier
 • Individanpassad samverkan
 • Diskussion av rutiner i verksamheten vid olika scenarier (suicid, suicidförsök, suicidtankar) med utgångspunkt i lokal riktlinje om det finns.

 

Längd: 

 • 4+4 timmar. Max 40 deltagare
 • 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 3+3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion
 • 3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion

I en av kurserna med två̊ tillfällen (4+4 tim) används kurslitteratur och hemuppgift till andra dagen.

Vi genomför också regelbundet föreläsningar med ett stort antal åhörare (till exempel om en region/kommun bjuder in en hel förvaltning eller all kommunpersonal till en föreläsning).

 

Kontakta Annica Rolfsman för mer information och bokning annica.rolfsman@suicidprev.com

Boka gärna i god tid eftersom vi oftast är fullbokade 3-5 månader framåt i tiden. Välkommen med din beställning!

 

 

 

Omdömen

SPIV har sedan 2015 ett löpande uppdrag att utbilda primärvårdsenheter inom Närhälsan, VGR. Kursen har fått mycket goda omdömen i utvärderingar. Här är några exempel:

 • ”Användbart i alla sammanhang i livet.”
 • ”Bra blandning av fakta, film, berättelser och diskussion.”
 • ”Bra nivå som engagerar alla deltagare.”
 • ”Bra att hela arbetsgruppen, oavsett yrkesgrupp, får samma kunskapsbas att arbeta utifrån.”
 • ”Proffsigt.”
 • ”Gripande.”
 • ”Fängslande.”

För  mottagningar inom Närhälsan ges 15 kurstillfällen per termin.

Anmälan sker via: margaretha.sunesson.wickstrom@vgregion.se