PLR Allmänhet

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR), tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Målgrupp:

Psykisk Livräddning är en grundläggande föreläsning om suicidprevention som i första hand riktar sig till människor utan professionell erfarenhet av omvårdnad.  

Mål:

Efteråt hoppas vi att du ska känna större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall. Och att du har en ökad kunskap om den suicidala processen, suicidriskbedömning, krishantering samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

Innehåll:

 • Risk- och friskfaktorer
 • Bedömning av suicidrisk
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
 • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
 • Anhörig och efterlevandeperspektivet
 • Hjälp och stöd

Föreläsningen innehåller föreläsningsmoment, exempelfilmer och gruppdiskussioner.

 

Våra föreläsningar kan anpassas till olika målgrupper (tex patient, anhörig och brukarföreningar) och sammanhang (t.ex. konferenser, fortbildningsdagar, studiedagar, universitetskurser, etc.). 

Vi erbjuder också kurser och föreläsningar till företag, företagshälsovård, HR och arbetsplatser som är intresserade av att integrera psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention i övrigt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Utöver det innehåll som nämnts ovan går vi även igenom roller, ansvar, rutiner och handlingsplaner för verksamheten.

 

Bokning

Under våren 2021 erbjuder vi allmänheten (dvs kommuninvånare, skolor och föreningar) i Västra Götaland och Göteborg kostnadsfria utbildningar. Vi genomför helst föreläsningen på plats, men på grund av rådande omständigheter kan vi också erbjuda utbildningen digitalt via Zoom.

Välkomna att boka en föreläsning redan nu genom att kontakta Annica Rolfsman 0708-684180 annica.rolfsman@suicidprev.com

 

Nästa tillfälle blir på två 2 timmar till minne av föreningens grundare Jan Beskow som också utvecklade konceptet Psykisk livräddning:

7 april  13:00-15:00  Anmäl dig med fullständigt namn via mejl: info@suicidprev.com

 

Dagen efter erbjuder vi en 3 timmars föreläsning för medlemmar i Göteborgs föreningscenter:

8 april 17.30-20.30 Anmäl dig med fullständigt namn och förening via mejl: agneta@gfc.se 

 

Pga rådande omständigheter genomför vi alla kurser och föreläsningar via det digitala mötesverktyget Zoom.

 

Några omdömen om kursen:

 • “Suveränt!”
 • “Trevligt upplägg, bra kunskapsförmedling och engagemang”
 • “Lämnar med ny och förbättrad kunskap och erfarenhet”
 • “Lättsamt trots tungt ämne”
 • “Mycket intressant och tankeväckande”