PLR Allmänhet

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR), tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Målgrupp:

Psykisk Livräddning är en grundläggande kurs om suicidprevention. Kursen riktar sig i första hand till människor utan professionell erfarenhet av omvårdnad.  

Mål:

Efter kursen ska du känna större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall. Du ska ha en ökad kunskap om den suicidala processen, suicidriskbedömning, krishantering samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

Innehåll:

 • Risk- och friskfaktorer
 • Bedömning av suicidrisk
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar,
 • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
 • Anhörig och efterlevandeperspektivet
 • Hjälp och stöd

Kursen innehåller föreläsningsmoment, exempelfilmer och gruppdiskussioner.

 

Våra föreläsningar kan anpassas till olika målgrupper (tex patient, anhörig och brukarföreningar) och sammanhang (t.ex. konferenser, fortbildningsdagar, studiedagar, universitetskurser, etc.). Vi skapar föreläsningar i dialog med beställaren.

Vi erbjuder också kurser och föreläsningar till företag, företagshälsovård, HR och arbetsplatser som är intresserade av att integrera psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention i övrigt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Utöver det innehåll som nämnts ovan går vi även igenom roller, ansvar, rutiner och handlingsplaner för verksamheten.

 

Bokning

Du kan boka den här kursen till din organisation/verksamhet. Hör gärna av dig till Felicia Fässberg för vidare diskussion och offert:  felicia.fassberg@suicidprev.com

 

Vi samarbetar med Sensus studieförbund och erbjuder kostnadsfria kurser för allmänheten.

Nästa kurstillfälle är tisdag 9 juni kl 14.00-17.00

Kursen är kostnadsfri och genomförs via zoom.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Några omdömen om kursen:

 • “Suveränt!”
 • “Trevligt upplägg, bra kunskapsförmedling och engagemang”
 • “Lämnar med ny och förbättrad kunskap och erfarenhet”
 • “Lättsamt trots tungt ämne”
 • “Mycket intressant och tankeväckande”

Intresseanmälan för utbildning