PLR Profession

Psykisk Livräddning (PLR) profession är en baskurs i suicidprevention. Kursen riktar sig till yrkesgrupper inom offentlig och privat sektor som på något sätt har ansvar för andra människors välfärd. Syftet är att öka både individuell och organisatorisk kunskap om och förmåga till suicidriskbedömning, suicidriskhantering och krishantering. Det är en grannlaga uppgift som i praktiken utförs av många yrkesgrupper (inte enbart läkare). Utöver en effektivare suicidprevention strävar PLR Profession efter att skapa en större professionell trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall.

Kursen förmedlar aktuell och grundläggande kunskap och ger möjlighet för personalen att utbyta erfarenheter och att starta en diskussion om arbetsplatsens rutiner. Vi strävar efter att kombinera olika kunskapsformer: den epidemiologiska, den kliniska, samt att vi lägger stor vikt vid egen erfarenhet av suicidalitet. Kursens syfte är att etablera ett suicidpreventivt lagarbete baserat på bland annat de nationella riktlinjerna för suicidprevention och lokala riktlinjer avseende riskbedömning för suicid.

Innehåll:

 • Genomgång av riskfaktorer/friskfaktorer (samtal om subjektiv risk, trigger och coping)
 • Bio-psykosocial förklaringsmodell
 • Suicidriskbedömning som färskvara
 • Bemötande i akut och subakut läge
 • Fallexempel (ofta levande berättelse), exempelfilm
 • Diskussion av hjälp- och självhjälpsstrategier
 • Individanpassad samverkan
 • Diskussion av rutiner i verksamheten vid olika scenarier (suicid, suicidförsök, suicidtankar) med utgångspunkt i lokal riktlinje om det finns

 

PLR hälso- och sjukvård 

Kursen riktar sig till verksamheter inom primärvård, psykiatri och somatik m.m. Vår största uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen.

Längd: 

 • 4+4 timmar. Max 40 deltagare
 • 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion

I en av kurserna med två̊ tillfällen (4+4 tim) används kurslitteratur och hemuppgift till andra dagen.

 

PLR kommun

Kursen riktar sig till socialtjänst, individ- och familjeomsorg, skola (Elevhälsa och annan skolpersonal), men även andra typer av verksamheter, till exempel POSOM, HVB-hem med mera. Utbildningarna är verksamhetsförlagda för hela personalstyrkan.

Längd:

 • 4 + 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion

 

Vi genomför också regelbundet föreläsningar med ett stort antal åhörare (till exempel om en region/kommun bjuder in en hel förvaltning eller all kommunpersonal till en föreläsning).

PLR profession lämpar sig också för myndigheter så som Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Migrationsverket m.fl.

 

Bokning

Kontakta Martin Letell för mer information och bokning martin.letell@suicidprev.com 

 

SPIV har sedan 2015 ett löpande uppdrag att utbilda primärvårdsenheter inom Närhälsan, VGR och personal inom IFO, Göteborgs stad.

För  mottagningar inom Närhälsan ges 15 kurstillfällen per termin.

Anmälan sker via: emma.littorin@vgregion.se

 

För personal inom IFO, Göteborgs stad ges 2-3 kurstillfällen per termin.

Anmälan sker via: psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se

 

Omdömen om kursen:

 • ”Användbart i alla sammanhang i livet.”
 • ”Bra blandning av fakta, film, berättelser och diskussion.”
 • ”Bra nivå som engagerar alla deltagare.”
 • ”Bra att hela arbetsgruppen, oavsett yrkesgrupp, får samma kunskapsbas att arbeta utifrån.”
 • ”Proffsigt.”
 • ”Gripande.”
 • ”Fängslande.”