Föreläsningar och konsultation

SPIV är en kunskapsresurs när det gäller suicidprevention och erbjuder föreläsningar och konsultation inom området.

Vi har under många år erbjudit konsultationer för enskilda kommuner/regioner/företag som vill arbeta mer systematiskt och samordnat med suicidprevention. Oavsett om ni befinner er i en trevande uppstartsfas eller arbetar aktivt med frågan och handlingsplan eller rutiner finns kan hinder och motstånd på olika nivåer göra att arbetet stagnerar. Vi stöttar och guidar er vidare utifrån era behov och förutsättningar.

För bokning och offert kontakta martin.letell@suicidprev.com

Intresseanmälan för utbildning