Föreläsningar och konsultation

SPIV är en kunskapsresurs när det gäller suicidprevention och erbjuder föreläsningar och konsultation inom området.

SPIV erbjuder också konsultationer för enskilda kommuner/landsting/företag som vill arbeta mer systematiskt och samordnat med suicidprevention. Oavsett om ni befinner er i en trevande uppstartsfas eller arbetar aktivt med frågan och handlingsplan eller rutiner finns kan hinder och motstånd på olika nivåer göra att arbetet stagnerar. Vi stöttar och guidar er vidare utifrån era behov och förutsättningar.

Har du frågor om detta hör av dig till elsemarie.tornberg@suicidprev.com