27 augusti 2019

Unikt projekt skapar mötesplats för personer med självmordstankar

Nu startar Suicidprevention i Väst, i samarbete med Sensus studieförbund, igång ett helt nytt banbrytande projekt: en studiecirkel för personer som tänker på självmord. Samtal för livskämpar heter cirkeln och under sju tillfällen i höst ska den fungera som mötesplats och samtalstillfällen för personer som vill lära sig mer om hur de kan hantera sina självmordstankar.

– Det känns jättespeciellt att få vara med om det här. Det finns, vad vi vet, ingen tidigare studiecirkel i Sverige där man pratar om suicidalitet specifikt, säger Else-Marie Törnberg, verksamhetschef på Suicidprevention i Väst och en av cirkelledarna.

Varje år tar cirka 1500 människor livet av sig i Sverige. Ungefär 150.000 personer bär på allvarliga suicidtankar årligen. Suicidalitet – att tänka på, planera eller förbereda suicid eller suicidförsök – är med andra ord ett stort och allvarligt folkhälsoproblem. Psykiatrin möter dessa personer dagligen, men resurserna är knappa att möta alla dessa förtvivlade människor. Och många av dem befinner sig mestadels i vardagen utanför psykiatrins väggar.

Syftet med studiecirkeln, som äger rum i Göteborg, är att deltagarna ska få mer kunskap, verktyg och strategier för att förstå och hantera sina självmordstankar. Deltagarna utgår från ett enklare studiematerial och boken Handbok för livskämpar, skriven av Filippa Gagnér Jenneteg, Susanne Tell och Jan Beskow.

-Målet är att skapa en känsla av gemenskap och ett forum att utforska suicidalitet tillsammans. De flesta som tänker på att ta sitt liv vill egentligen leva, men ser just där och då ingen annan lösning. Förhoppningen är att deltagarna ska få nya tankar och erfarenheter som kan hjälpa när livet krisar, säger Filippa Gagnér Jenneteg som också är en av två cirkelledare.

Cirkeln hålls i en trygg miljö med erfarna samtalsledare och deltagarna får diskutera och utforska sin suicidalitet tillsammans med andra som varit i en liknande situation. Förutsättningen för att vara med är att man känner att livet inte gungar för mycket under fötterna. Studiecirkeln är inte terapi utan bygger på medmänskliga samtal.

-Det handlar bland annat om att få syn på vilka källor man har till återhämtning, vad som håller en vid liv. Det ger också en möjlighet att få prata i vanlig samtalston om sina självmordstankar, vad de kan stå för, säger Else-Marie Törnberg.

Emerga Institutet, vars vision är att mänskliga rättigheter tas på allvar, har fått i uppdrag att utvärdera projektet.