02 oktober 2018

Temadag: att förebygga självmord bland män

Varje år tar cirka 1500 personer livet av sig i Sverige. Av dessa är 70 procent män. Varför är det så? Och hur ska vi arbeta för att minska denna siffra?
SPIV bjuder nu in till en inspirerande halvdag om hur kan vi förebygga suicidrelaterade handlingar bland män.

SPIV bjuder nu in till en inspirerande halvdag om hur kan vi förebygga suicidrelaterade handlingar bland män. Vilken betydelse har bemötandet för hur vi hanterar svåra känslor? Och vilka samhällsförändringar krävs för att suicidtalen bland män ska kunna minska? Det är några av frågeställningarna som tas upp under dagen.
När: Måndagen den 10 december kl 8.30-12
Var: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, Göteborg

Anmälan: Mejla cecilia@suicidprev.com

Meddela namn, telefonnummer, fakturaadress och eventuella allergier/specialkost
Sista anmälningsdag: 26 november
Kostnad: 400 kronor
 
Preliminärt program:
 
8.30 Registrering, kaffe och macka, mingel bland bokbord
9.00 Välkomna! Martin Letell, Suicidprevention i Väst
9.15 Män och suicid – vad vet vi? Jan Beskow, professor emeritus, psykiater
9.45 Maskulinitetsnormer och jämställdhet, Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik, leg. psykolog
10.15 Fikapaus och mingel
10.35 forts. Lars Jalmert
11.10. Vad krävs för att minska antalet suicid bland män? Panelsamtal med bla Lars Jalmert, Jan Beskow, Josef Kamperin, MÄN, Adam Werner, Föreningen Tilia och Marcus Eriksson, SPES, där också åhörarna bjuds in
12.00 Lunch till självkostnadspris och mingel för de som vill fortsätta samtalet
 
Passa också på att prata med representanter från Suicidprevention i väst (SPIV), Suicidprevention och efterlevandestöd (SPES), Föreningen Tilia, Hjärnkoll och självhjälpshuset Solkatten.
 
 
Tillsammans skapar vi förändring!