14 november 2018

Steg för Livet visas på bussar i Värmland

I Värmland har man under hösten gjort en stor satsning på att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord. Både allmänhet och professioner som arbetar med människor har fått utbildning i psykisk livräddning av Suicidprevention i Väst. Nu gör man ytterligare en satsning genom att visa en förkortad version av filmen Steg för Livet på Värmlandstrafikens bussar under sammanlagt sex veckor i november och december.

-Vi vill med dessa mycket korta filmer väcka ett intresse hos ” den icke engagerade allmänheten”. Vi tror att denna grupp är rätt stor och kanske är det så att många inte riktigt tänkt på att suicid är ett samhällsproblem där vi alla kan göra en insats. Vi tror därmed att denna grupp kan få en tankeställare och i bästa fall söka mer information och kunskap. Steg för livet tycker vi på ett kortfattat sätt förmedlar ett budskap om att alla kan drabbas och att alla i omgivningen kan göra en insats, säger Bengt Stenström  som är regional samordnare för suicidprevention i Värmland.

Huvudbudskapet i filmen, som är producerad av Suividprevention i Väst, Västra Götalandsregionen och OTW,  är att man ska våga fråga om självmordstankar när man är orolig för någon. Filmen visas i två olika förkortade versioner till att börja med på bussar i Karlstad men tanken är att filmerna även ska visas på bussar i hela länet.

Bussfilmerna är en del av en större satsning på suicidprevention som Regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland tagit initiativ till. Under september och oktober har Suicidprevention i Väst hållit föreläsningar i Psykisk Livräddning för professioner inom kommun och landsting på  fem orter i Värmland (Karlstad, Kristinehamn, Munkfors, Arvika och Grums). På samma orter har även kurser i Psykisk Livräddning för allmänheten hållits.

Under november har Suicidprevention i Väst även hållit en fördjupningskurs i suicidprevention för professioner i Karlstad och den kommer även hållas i februari 2019.

-Vi är övertygade om att en ökad kunskap om ämnet suicidprevention långsiktigt kommer att minska antalet suicid och suicidförsök. Vi är dock väldigt medvetna om att vi inte kan förvänta oss några snabba resultat, säger Bengt Stenström.

Här kan du se hela filmen Steg för Livet.