Nationella konferenser

Nationella nätverkskonferenser om suicidprevention

Sedan 1999 har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) tillsammans med de sex regionala nätverken för suicidprevention arrangerat nätverkskonferenser vartannat år. Du hittar rapportena från tidigare konferenser här.

Nästa konferens arrangeras 2021 av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i samverkan med fler andra organisationer inklusive SPIV. Planeringen är i full gång och mer information kommer inom kort.

2-3 oktober 2019 arrangerade Region Östergötland den 12:e nationella konferensen om suicidprevention i Norrköping.

SPIV har varit huvudansvariga för konferensen vid två tillfällen. Senast deltog över 900 personer på den 11:e nationella konferensen om suicidprevention på Svenska Mässan i Göteborg 12-13 september 2017.

Konferensen samlade människor från en mängd olika verksamheter, allt från psykiatrin, skolan, blåljus till ideella organisationer, myndigheter och media under temat Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord.

Arrangörer var Suicidprevention i Väst, Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)

Dokumentation av konferensen

UR Samtiden har filmat flera av föreläsningarna.

Några av powerpoint-presentationerna hittar du här.

NASPs sammanfattande rapport om konferensen.

 

Varför är självmord vanligare bland män trots att depression och suicidförsök är vanligare bland kvinnor?

Medverkande: Wolfgang Rutz, Professor of Social psychiatry and Public Mental Health, University of Coburg/Germany Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

 

Samtal om existentiell hälsa.

Moderator: Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medverkande: Cecilia Melder, religionspsykolog. Zana Muhammad, social resursförvaltning Göteborgs stad, Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

 

Alkohol som riskfaktor för suicid ur ett behandlings – och befolkningsperspektiv.

Moderator: Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, Västra Götaland.

Medverkande: Bo Söderpalm, professor och överläkare vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Margda Waern, professor, överläkare i allmän psykiatri, Göteborgs universitet. Pi Högberg och Eija Airaksinen, Folkhälsomyndigheten.