800 000 människor, kanske så mycket som en miljon, tar livet av sig varje år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Suicidalitet och suicid för med sig ett stort lidande.

Sök kunskap

Suicid är ett globalt folkhälsoproblem. Det är inte en slump att självmordstalet har gjorts till en av indikatorerna i FN:s globala mål för hållbar utveckling. I Sverige tar runt 1500 människor sitt liv varje år och så har det tyvärr sett ut de senaste 15 åren.

Vi lär oss mer och mer om den suicidala processen, om varför människor tänker på att ta sitt liv, varför vissa personer genomför självdestruktiva handlingar, och varför vissa personer avslutar sina liv för egen hand. Vad som träder fram är en komplex bild. Våra handlingar styrs av biologiska, psykologiska och sociala processer i samverkan.

Vi behöver mer detaljerad och fördjupad kunskap om dessa processer för att vi ska kunna förebygga självmord. Forskningsanslagen till området måste öka så att de matchar problemets omfattning. Den kunskap som redan existerar behöver också spridas och göras tillgänglig.

Även om vi idag pratar mer och mer öppet om psykisk ohälsa, psykiatriska tillstånd och suicidalitet så  omgärdas dessa frågor fortfarande av oro, osäkerhet, mytbildning och tabu.

På dessa sidor kan du läsa mer om hur vi uppfattar problemet och vad som kan göras åt det. Du hittar också referenser till olika kunskapskällor som bidrar till att skapa en bättre förståelse.