21 februari 2020

Självmordets juridik

Välkommen till en föreläsning om den suicidnära patientens rättsliga ställning

Vi återkommer med datum längre fram.
Mötesplatsen (ingång via Café au Thé, Södra Allégatan. 1b)

 

Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita,
Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

I vilken mån tillhandahåller de medicinrättsliga lagstiftningarna ett skydd för den suicidnära människan? Kan lagarna användas i ett suicidpreventivt syfte?

Syftet med denna föreläsning är att beskriva, men också bidra till att fördjupa förståelsen av, den suicidnära patientens ställning i svensk lagstiftning och i svenska myndighetsföreskrifter.

Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (PSL) diskuteras begrepp som ”rättigheter”, ”rättssäkerhet” och ”rättvis vård” i förhållande till suicidnära patienter, men även begrepp som ”skyldighet”, ”god psykiatrisk hälso- och sjukvård”, samt ”medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet”. Vilken är vårdgivarens ansvar vid suicid/suicidförsök i myndighetstillämpningen (såsom lex Maria–anmälningar hos IVO) och vilken är vårdpersonalens ansvar vid suicid/suicidnärhet i myndighetstillämpningen (såsom klagomål enligt PSL)?

Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvård (med grundläggande förkunskap om suicidalitet och suicidprevention).
Kostnad: 200 kronor (betalas på plats, kontant eller Swish).
Anmälan: martin.letell@suicidprev.com (antalet platser är begränsat).

Lotta Vahlne Westerhäll är seniorforskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hon har under senare år publicerat egen forskning inom hälso- och sjukvårdsjuridik och berört ämnen som myndighetsutövning inom hälso- och sjukvård, rehabilitering, funktionshinderrätt, könskorrigering, psykiatrisk vård och tvångsvård, risk- och händelseanalyser, samt inte minst vilken betydelse suicidnärhet har och kan ha i svensk lagstiftning och i vilken mån denna lagstiftning kan användas i suicidpreventivt syfte.

Länk till den digitala inbjudan hittar du här