17 september 2020

SPIV bjuder in till föreläsning om självmordets juridik

 

Onsdag 21 oktober 2020, kl. 13.00 -16.00

Föreläsare: Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita,
Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Tema: Den suicidnära patientens rättsliga ställning

I vilken mån tillhandahåller de medicinrättsliga lagstiftningarna ett skydd för den
suicidnära människan? Kan lagarna användas i ett suicidpreventivt syfte?

Syftet med denna föreläsning är att beskriva, men också bidra till att fördjupa förståelsen av, den suicidnära patientens ställning i svensk lagstiftning och i svenska myndighetsföreskrifter. Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (PSL) diskuteras begrepp som ”rättigheter”, ”rättssäkerhet” och ”rättvis vård” i förhållande till suicidnära patienter, men även begrepp som ”skyldighet”, ”god psykiatrisk hälso- och sjukvård”, samt ”medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet”. Vilket är vårdgivarens ansvar vid suicid/suicidförsök i myndighetstillämpningen (såsom lex Maria–anmälningar hos IVO) och vilket är vårdpersonalens ansvar vid suicid/suicidnärhet i myndighetstillämpningen (såsom
klagomål enligt PSL)?

Plats: Mötesplats Göteborg (ingång via Café au Thé, Södra Allég. 1b)

Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvård (med grundläggande förkunskap om
suicidalitet och suicidprevention)

Kostnad: 200 kronor (fakturauppgifter lämnas vid anmälan)

Anmälan: martin.letell@suicidprev.com (antalet platser är begränsat till 50)

Lotta Vahlne Westerhäll är seniorforskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hon har under senare år publicerat egen forskning inom hälso- och sjukvårdsjuridik och berört ämnen som myndighetsutövning inom hälso- och sjukvård, rehabilitering, funktionshinderrätt, könskorrigering, psykiatrisk vård och tvångsvård, risk- och händelseanalyser, samt inte minst vilken betydelse suicidnärhet har och kan ha i svensk lagstiftning och i vilken mån denna lagstiftning kan användas i suicidpreventivt syfte.