02 juli 2018

Självhjälpsgrupper som kan förebygga självmord

Regeringen meddelade i lördags att de satsar ytterligare medel för att genomföra två åtgärder för att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Den ena är att Folkhälsomyndigheten får uppdrag att förbereda och genomföra en informationskampanj till allmänheten.

-Bra, att öka kunskapen hos befolkningen räddar liv. Vi startade STEG FÖR LIVET tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa, på uppdrag av Västra Götalandsregionen 2016 och den blev mycket framgångsrik. Många vittnade om att de fick veta vad de ska göra via vår folder och sociala media samt att de kände igen sig i filmen som togs fram av OTW och den blev prisbelönt i flera länder, säger Else-Marie Törnberg verksamhetschef på Suicidprevention i Väst – SPIV.

Den andra åtgärden påverkar vår verksamhet direkt eftersom regeringen anslår ytterligare tio miljoner kronor i år till suicidprevention. Pengarna är öronmärkta till de organisationer som specifikt arbetar med att förebygga självmord.

-Äntligen konkreta åtgärder som gör att vi bland annat, kan få möjlighet att erbjuda människor som kämpar med egen suicidalitet, stödgrupper/självhjälpsgrupper, säger hon. Suicidalitet är att tänka på, fantisera om, planera och genomföra ett självmordsförsök eller ett självmord. Många tror att det inte går att göra något åt om en tänker ta livet av sig men ofta kan vi göra något, både en som själv tänker så men även människor runt omkring.

Frågan om självhjälpsgrupper väcktes på vårt årsmöte för tre år sedan. När vi undersökte det närmare, visade det sig att det inte verkar finna sådana grupper, varken i vårt land eller andra länder. Det finns så kallade Survivors groups, men det är personer som överlevt att mista en närstående genom självmord. Vi har genomfört en förstudie genom flera fokusintervjuer med personer som lever med suicidalitet – och deras anhöriga, för att komma fram till ramar och former för gruppen. Men när det kom till att genomföra det, fick vi inte ekonomi till det, nu är saken i ett nytt läge. Nyheten som kom i lördags, väckte stort hopp hos oss och hos alla de organisationer som uppvaktade socialminister Annika Strandhäll tidigare i vår.

– Vi, det vill säga SPIV, SPES, Mind, Suicide Zero och NSPH samt forskningscentret NASP, blev kallade till Annika Strandhäll som ville informera sig om vårt arbete och tankar på framtida satsningar.  Vi hade tillsammans satt ihop en lista med konkreta förslag på en förbättrad suicidprevention som håller över tid, fortsätter Else-Marie Törnberg SPIV.

Med de två uppdrag som regeringen beslutat ge Folkhälsomyndigheten, har två av våra förslag förverkligats, vilket är mycket glädjande. Men flera återstår och vi ser fram emot att se fler förslag förverkligas.

 

Kontakt:

Felicia Fässberg: felicia.fassberg@suicidprev.com , 0735-823114

Else-Marie Törnberg, elsemarie.tornberg@suicidprev.com , 0737-757561