30 augusti 2019

Så uppmärksammas den internationella dagen för suicidprevention

En sammanställning av aktiviteter kring den internationella dagen för suicidprevention.

 

10 september

Göteborg.

Ljusceremoni med musik i Göteborgs domkyrka. Kl 17.30-19.30. Text och musik med Hellmans drängar. Arr: Suicidprevention i Väst, SPES, Mind, Kyrkans SOS, Sensus, Sjukhuskyrkan, Göteborgs domkyrkoförsamling.

 

Temadag om suicidprevention. För elever på Polhemsgymnasiet. Arr: Suicidprevention i Väst och SPES i samarbete med Polhemsgymnasiet.

 

Kurs i Psykisk Livräddning, för personal på Sahlgrenska Universitetssjukhus, kl 13-16, Sahlgrens aula. Arr: Etiskt forum och Hälsofrämjande sjukhus Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Suicidprevention i Väst.

 

Varberg.

Ljuständning med musik i Varbergs kyrka. Kl 19. Arr: Sensus och Svenska kyrkan.

 

Utställning om psykisk ohälsa och sucidpreventionSjukhuskyrkan Varberg.  (9-15 september).

 

Karlstad.

Konferens 2019: suicidprevention I Värmland unga liv kan räddas. Arr: regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland.

 

Karlskrona.

Region Blekinge och Spes Blekinge bjuder in till manifestation, kl 15-17.

 

Uppsala.

Välkommen att tillsammans med Spes och Hjärnkoll uppmärksamma psykisk ohälsa i vårt samhälle. Kl 19-20 i Helga trefaldighets kyrka.

 

Norrköping.

Gemensam samvaro i Sankt Olai kyrka kl 18-20. Arr: Sensus, Svenska kyrkan, Anhörig- och kunskapscenter, Psykiatriska kliniken i Norrköping och Region Östergötland.

 

Stockholm.

Seminarium: ”Att vilja leva länge – suicidprevention med fokus på psykiskt välbefinnande sent i livet.” Hilton, Slussen, kl. 13-16.30. Arr: Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES, Suicide Zero och NASP.