27 maj 2019

Recension av Handbok för livskämpar

“Det viktiga är att vi tar upplevelsen av personens mående på allvar och lyssnar på den som har egen erfarenhet”, så skriver Britta Alin Åkerman ( Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Nasp) om Handbok för livskämpar. Hon rekommenderar den till  alla som deltar i NASPs  utbildningar MHFA (Mental Health first aid) och AOSP (akut omhändertagande av självmordsnära personer).

 

Handbok för livskämpar skriven av Filippa Gagnér Jennesteg (red), Susanne Tell & Jan Beskow

Många mår psykiskt dåligt idag. Det kommer hela tiden alarmerande rapporter om den dåliga psykiska hälsan i befolkningen och att det sker en ökning av ohälsan. Många menar dock att det inte har skett någon skillnad från hur det var tidigare medan andra understryker att befolkningens ohälsa blir allt sämre. Det spelar egentligen ingen roll vem som har rätt. Det viktiga är att vi tar upplevelsen av personens mående på allvar och lyssnar på den som har egen erfarenhet och hur de vill bli bemötta och få hjälp. Tre personer som verkligen vill dela med sig och vet vad de talar om är författarna till boken Handbok för livskämpar. Nu är det en tid sedan boken gavs ut (september 2018), men det har också gett mig flera tillfällen att läsa om den och reflektera kring deras de nedskrivna tankarna.

 

Författarna skriver själva i bokens baksidestext att det är en bok som de själva önskar hade funnits när de mådde som sämst. Den som har svår ångest och lider av allvarliga självmordstankar är vanligtvis inte mottaglig för att det finns hjälp att få. Men får man uppleva ett bemötande och en förståelse för sin livssituation finns ändå en öppning till hopp och förändring av negativa livstankar. Det är just stödet när allt känns som svårast som är livsviktigt. En känsla av optimism och livsbejakelse går som röd tråd i boken. Det positiva är också att alla angivna exempel blir en större grund till förståelse än när man som ren information talar om hur det är att ha självmordstankar.

 

Boken riktar sig främst till dem som för tillfället lider av svåra självmordstankar och i sina tankar kan uppleva att de befinner sig i en djup tunnel vars dörr har stängts bakom dem. Hoppet har försvunnit eftersom de styrs av alla felaktiga tankefällor. Flera konkreta tips på avledande handlingar och tankar beskrivs, som kan ge den självmordsnära en annan dimension på tillvaron. Men de olika reflektioner och förslag är lika viktiga för dem som i sin varsamhet kommer i kontakt med självmordsnära personer. Av den anledningen rekommenderar jag denna bok varmt för alla som deltar i NASPs (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) utbildningar MHFA (Mental Health first aid) och AOSP (akut omhändertagande av självmordsnära personer). Dessa deltagare behöver verkligen få hjälp och stöd i hur de kan nå och kommunicera med självmordsnära personer oavsett ålder och kön.

 

Britta Alin Åkerman, professor i pedagogik

Leg. klinisk psykolog och leg. psykoterapeut