27 juni 2018

Rapport från nationella konferensen om suicidprevention 2017

Nu finns en sammanfattande rapport om den nationella konferensen om suicidprevention 2017 som arrangerades av Suicidprevention i Väst.

Rapporten som är gjord av Nasp ( Nationellt center för sucidforskning och prevention, finns att ladda ner här.