Uppdrag och samarbeten

Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, därför vill vi samarbeta brett med olika aktörer i samhället.

Just nu:

 • Utbildar vi all personal inom Närhälsan och Beställd vård, Västra Götalandsregionen (det vill säga omkring 200 vårdcentraler) i Psykisk Livräddning.
 • Utbildar vi personal inom IFO FO, Individ- och familjeomsorg och funktionsstöd, på uppdrag av Psykiatrisamordningen, Göteborgs stad.
 • Samarbetar vi med BK Häcken genom att löpande erbjuda Psykisk livräddning till deras 15 åringar, föräldrar och ledare i klubben.
 • Sitter vi med i Folkhälsomyndighetens nationella intressegrupp för suicidprevention tillsammans med andra ideella organisationer, myndigheter och forskare. Målet är att minska antalet suicid genom att påverka det nationella arbetet för suicidprevention.
 • Sitter vi med som granskare i LÖF-projektet Säker suicidprevention 

 

Några av våra tidigare uppdrag och samarbeten:

 • Psyk -E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Programmet lanserades i maj  2019. SPIV fanns med i referensgruppen och bidrog med vår erfarenhet och kunskap.
 • Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention. Sveriges största konferens om suicidprevention med cirka 950 medverkande, arrangerades 12-13 september 2017 på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och Prevention (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).
 • Informationskampanjen Steg för Livet gjordes på uppdrag av  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, VGR och i samarbete med Psykiatriberedningen. Filmen Steg för Livet har vunnit flera prestigefyllda svenska och internationella priser och är producerad av OTW.
 • Under tre år (2014-2016) drev SPIV arvsfondsprojektet Navigare vars syfte var att i den akuta fasen efter dödsbesked (vid suicid) erbjuda psykosocialt stöd av kurator till de anhöriga. Den viktigaste samarbetspartnern var Polisens avdelning för försvunna personer. I utvärderingen framkom att kuratorns stöd minskat de sörjandes lidande, underlättat polisens arbete och att projektet fyllt en viktig funktion för alla inblandade.
 • Processtöd till kommuner i Västra Götaland erbjöds under 2016-2017 för att bl.a ta fram handlingsplaner för suicidprevention. Detta gjordes på uppdrag av Avdelning folkhälsa, VGR.
 • Genom professor Jan Beskow, har SPIV under flera år fungerat som konsult för en rad myndigheter och organisationer, bl.a Trafikverket och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Psykologer på Statens institutionsstyrelse, SiS har genomgått specialistutbildning i suicidprevention via SPIV.