Uppdrag och samarbeten

Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, därför vill vi samarbeta brett med olika aktörer i samhället.

Just nu:

 • Deltar vi i SKRs initiativ: delarena “hela samhällets suicidprevention”, en del av ett större arbete inom ramen för Kraftsamling psykisk hälsa. Kraftsamlingens delarenor
 • Arbetar vi tillsammans med Sensus studieförbund för att skapa studiecirklar för personer med egen erfarenhet av suicidalitet. Här kan du läsa Emerga institutets utvärdering av pilotomgången. Sammanfattning utvärdering Samtal för livskämpar
 • Utbildar vi all personal inom Närhälsan och Regionhälsan, Västra Götalandsregionen (det vill säga omkring 200 vårdcentraler) i Psykisk Livräddning.
 • Utbildar vi personal inom IFO FO, Individ- och familjeomsorg och funktionsstöd, på uppdrag av Psykiatrisamordningen, Göteborgs stad.
 • Samarbetar vi med BK Häcken genom att löpande erbjuda Psykisk livräddning till deras 15 åringar, föräldrar och ledare i klubben.
 • Sitter vi med i Folkhälsomyndighetens nationella intressentgrupp för suicidprevention tillsammans med andra ideella organisationer, myndigheter och forskare. Målet är att minska antalet suicid genom att påverka det nationella arbetet för suicidprevention.

 

Några av våra tidigare uppdrag och samarbeten:

 • Psyk -E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Programmet lanserades i maj  2019. SPIV fanns med i referensgruppen och bidrog med vår erfarenhet och kunskap.
 • Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention. Sveriges största konferens om suicidprevention med cirka 950 medverkande, arrangerades 12-13 september 2017 på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och Prevention (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).
 • Informationskampanjen Steg för Livet gjordes på uppdrag av  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, VGR och i samarbete med Psykiatriberedningen. Filmen Steg för Livet har vunnit flera prestigefyllda svenska och internationella priser och är producerad av OTW.
 • Under tre år (2014-2016) drev SPIV arvsfondsprojektet Navigare vars syfte var att i den akuta fasen efter dödsbesked (vid suicid) erbjuda psykosocialt stöd av kurator till de anhöriga. Den viktigaste samarbetspartnern var Polisens avdelning för försvunna personer. I utvärderingen framkom att kuratorns stöd minskat de sörjandes lidande, underlättat polisens arbete och att projektet fyllt en viktig funktion för alla inblandade.
 • Processtöd till kommuner i Västra Götaland erbjöds under 2016-2017 för att bl.a ta fram handlingsplaner för suicidprevention. Detta gjordes på uppdrag av Avdelning folkhälsa, VGR.
 • Genom professor Jan Beskow, har SPIV under flera år fungerat som konsult för en rad myndigheter och organisationer, bl.a Trafikverket och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Psykologer på Statens institutionsstyrelse, SiS har genomgått specialistutbildning i suicidprevention via SPIV.