MHFA

MHFA som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre. Mer information hittar du på NASPs hemsida.

Första hjälpen-kursen(vuxen) är en 12-timmars kurs, oftast uppdelat på två dagar.

Innehåll: Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Efter kursen blir du certifierad Första hjälpare.

För offert och beställning av kursen kontakta elsemarie.tornberg@suicidprev.com