14 januari 2020

Kurs i Psykisk Livräddning för GFC:s föreningar

När: Tisdagen 18 februari kl 16-20

Var: Mötesplats Göteborg, Södra allégatan 1B

Kursledare: Else-Marie Törnberg

Kursen är kostnadsfri men kräver anmälan till: agneta@gfc.se 

Fika ingår.

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Innehåll:

  • Statistik
  • Risk och friskfaktorer
  • Bedömning av suicidrisk
  • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
  • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
  • Anhörig och efterlevandeperspektivet
  • Hjälp och stöd

Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilm och gruppdiskussioner förekommer också.

Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder, känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen, samt veta var du kan finna ytterligare stöd.