30 oktober 2018

Konferens och workshop om miljöns betydelse för skade- och suicidprevention

Vill du lära dig mer om vad miljön har betydelse för att förebygga skador och suicid inom psykiatrin och andra utmanande miljöer? Välkommen till konferens och workshop arrangerad av HealSafe Interiör AB och Suicidprevention i Väst.

Mål: Syftet med dagen är att få fördjupad kunskap om området genom föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Varje deltagare har möjlighet att inför dagen skicka in en frågeställning* som kan belysas i en workshop.

*Frågeställningar om miljöns betydelse, gärna med bildmaterial från miljön för bättre diskussionsunderlag, mailas in på förhand eller ta med på usb.

Datum och tid: 2018-11-29 kl 09.30 – 15.30

Plats: Göteborg. Mer info om var konferensen äger rum kommer inom kort.

 

Agenda, innehåll och ungefärliga tider:

9.30 Fika och samling
10.00 Föreläsning på temat” Aktuell forskning om läkande rum och miljöer”, Franz James, doktorand i design som forskar om miljöns betydelse inom psykiatri och tvångsvård, och är grundare av HealSafe Interiör AB.
10.45 Föreläsning om ”Bandskapande – ett nytt perspektiv på suicidprevention”, Else-Marie Törnberg, verksamhetschef från Suicidprevention i Väst, SPIV.

11.30 Introduktion till workshop om interiörens betydelse i olika miljöer och situationer. 12.00 Lunch och fortsättning av workshop.
13.30 Återkoppling om inskickade frågeställningar och gruppdiskussioner.
14.30 Besök på showrum för att se miljöer ”klämma och känna” på olika produkter.

Sammanfattning, avslut 15.30.

Anmälan till: info@healsafeinterior.com senast 2018-11-19, begränsat antal platser.

Eventuella frågor besvaras av elisabet.juven@healsafeinterior.com
Kostnad: 750 sek inklusive lunch och fika, faktureras vid anmälan.