20 september 2018

Handbok för livskämpar

Handbok för livskämpar- så heter en ny bok som riktar sig till personer som tänker på självmord. Boken innehåller konkreta tips och råd på hur man kan hantera självmordstankar.
– Den kan vara det ställföreträdande hoppet när det egna hoppet känns långt borta, säger en av bokens författare Filippa Gagnér Jenneteg.

Bokens tre författare har alla olika erfarenheter och kunskap om självmord och självmordsprevention. Filippa Gagnér Jenneteg är folkhälsovetare och arbetar på NSPHiG ( Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg), Susanne Tell är folkhälsovetare på Suicidprevention i Väst och Jan Beskow är professor emeritus i psykiatri och har forskat på självmord i över femtio år. Alla tre hade länge känt att det fanns ett behov av en bok som riktade sig direkt till personer som tänker på självmord.

– Upprinnelsen till boken är en önskan om att det skulle finnas en lättillgänglig handbok för någon som själv brottas med suicidtankar. Den handboken fanns inte där när jag var dålig. Då pratade man sällan om själva suicidtankarna utan mer om psykisk ohälsa och diagnoser, berättar Filippa.

Författarna ger här konkreta tips och verktyg på hur man kan hantera sina självmordstankar. Både Filippa och Susanne har egna erfarenheter av självmordstankar och en del av deras berättelser finns också med i boken för att ge konkreta exempel. Det kanske allra viktigaste budskapet med boken är att den som tänker på självmord inte är ensam.

– Ensamheten är central i suicidaliteten. Därför är det så viktigt att kommunicera att även om det känns fruktansvärt smärtsamt nu så kan det gå över och det finns en framtid även för dig, säger Filippa.

När man mår väldigt dåligt psykiskt kan det ibland vara svårt att orka läsa och ta till sig ny information. Boken är därför lättillgänglig med ett enkelt språk och varje kapitel inleds med en kort sammanfattning där de tre viktigaste budskapen tas upp. Självmordstankar kan se väldigt olika ut, de kan vara tillfälliga, långsiktiga eller plötsliga. En del människor lever med återkommande tankar på att ta sitt liv, andra kanske tänker på självmord endast under enstaka tillfällen i livet. Förhoppningen är att, oavsett hur ens självmordstankar ser ut, så ska man kunna ta med sig något råd på vad man kan göra för att må lite bättre, berättar Filippa.

Om man hamnar i ett läge där man blir akut suicidal kan boken också hjälpa. Det finns ett kapitel som tar upp vad man kan göra för att hjälpa sig själv och att få hjälp i ett sådant läge, dessutom finns lättåtkomligt information på bokens flikar på insidan, där kontaktuppgifter till stödlinjer och chattar finns och tips på vad man kan göra för att lugna, trygga och distrahera sig själv.

Även för anhöriga finns ett särskilt kapitel i boken med tips och råd på hur de kan stötta. Filippa menar också att andra kan ha nytta av att läsa boken, personer som arbetar med att möta människor som mår dåligt psykiskt till exempel men även andra som vill förstå hur det kan kännas att leva med tankar på att ta sitt liv och vad som kan hjälpa.

Filippa har som sagt egen erfarenhet av självmordstankar. När hon var yngre var de mer akuta, idag kan de komma i situationer när hon har det svårt, men nu har hon verktyg att hantera dem. Hon känner sig trygg idag och är inte rädd för dem.

– Jag tänker på dem som en varningsklocka om att jag mår väldigt dåligt, då är det viktigt att jag tar hand om mig lite extra, varvar ner.

Filippa vet också betydelsen av att bli sedd som en aktör trots att man mår dåligt och tänker på suicid. Att bli respekterad, lyssnad på och att man tillsammans med ett stöd kan utforska vilka verktyg man har och kan utveckla för att hantera sina självmordstankar. Därför är den här boken också så viktig. Men det handlar inte om att lägga allt ansvar på en person som är suicidal, tillägger hon. Självklart måste stöd från samhället, vården, anhöriga och egna verktyg samverka för att det ska bli så bra som möjligt. De allra flesta som tar sitt liv gör det dock när de är ensamma.

– Då är det viktigt att den personen är rustad med vissa egna verktyg för att kunna hantera när de här tankarna och starka känslorna kommer över en, säger Filippa.

Handbok för livskämpar finns i bokhandlarna från den 10 september. Den går även att beställa i nätbokhandlarna.