11 mars 2020

Fysioterapeuters erfarenheter av att möta suicidalitet i primärvården

 

Kommande föreläsning med Åse Lundin, leg. fysioterapeut och styrelsemedlem i SPIV. Information om datum och tid kommer under våren.

Åse arbetar som fysioterapeut i primärvården i Göteborg och möter där många patienter med olika former av psykisk ohälsa. Under föreläsningen får vi ta del av hennes studie som visat på att fysioterapeuter i primärvården möter suicidala patienter och att denna yrkeskategori skulle kunna ses som en större möjlighet till identifikation av riskpatienter än vad som görs idag.

Tidigare forskning har visat att patienter som försökt eller suiciderat ofta sökt sig till primärvården före händelsen. Även patienter med riskfaktorer för suicidalitet såsom depression, långvarig smärta eller olika typer av missbruk är vanligt förekommande i denna instans. Eftersom fysioterapeuter ofta är en första patientkontakt inom primärvården i Västra Götaland sågs ett intresse i att fördjupa kunskapen kring deras erfarenheter av att möta suicidala patienter. Fysioterapeuter i Göteborg med omnejd har intervjuats och resultatet analyserades med kvalitativ metod.

Åse kommer också att prata kring studiens visade möjligheter och svårigheter för fysioterapeuter att möta dessa patienter i dagens och framtidens vårdkedja.

 

Efter föreläsningen fortsätter kvällen med SPIVs årsmötesförhandlingar och du är välkommen att stanna kvar för att ta del av dessa.

Anmäl dig till föreläsningen senast 26 mars till info@suicidprev.com

 

Varmt välkommen!