13 februari 2020

Den första studiecirkeln för personer med egen erfarenhet av suicidalitet är nu utvärderad

Äntligen kan vi presentera resultatet av den första studiecirkeln för livskämpar. Stort tack till Emerga institutet som ligger bakom rapporten.

Utdrag ur texten:

“Cirkeln är jätteviktig men kommer 20 år för sent. Att gå cirkeln kan betyda jättemycket. Jag har rekommenderat andra att gå den.”

Studiecirkeln Samtal för livskämpar fyller ett behov som har funnits länge – detta var deltagarna helt överens om. Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att studiecirkeln har varit bra för deras psykiska mående. Träffarna startade en process, där deltagarna fick arbeta med sig själva och det pågick både under och mellan träffarna. Flera deltagare underströk vikten av att få känna igen sig hos andra med liknande erfarenheter. Att känna samförstånd med andra var en ny upplevelse som minskade deras känsla av att vara ensamma med sina tankar och var välgörande för deras psykiska hälsa.

 

Klicka här för att läsa hela utvärderingen.