30 oktober 2018

BK Häcken satsar på utbildning i Psykisk Livräddning

Under hösten har fotbollsklubben BK Häcken gjort en satsning på utbildning i Psykisk Livräddning i samarbete med Suicidprevention i Väst och SPES. Föräldrar, ledare och ungdomar har fått mer kunskap om hur man kan förebygga psykisk ohälsa och självmord.

 

– Konkret hoppas vi det här ska leda till att de unga trivs hos oss, att de får verktyg till hur de ska må bra. Både hos oss, hemma, i skolan och senare i livet. Det handlar också om att ledare och föräldrar får verktyg till hur de bemöter barnen, säger Anders Wahrnberg, ungdomsansvarig för breddverksamheten hos BK Häcken.

Satsningen har pågått under fyra tillfällen i oktober månad och totalt är det omkring 150 personer, föräldrar, ledare och ungdomar (pojkar och flickor 15 år), som tagit del av utbildningen.

Psykisk Livräddning ger en grundläggande kunskap om hur psykisk ohälsa och självmordstankar kan uppstå. Man får lära sig vilka signaler man kan vara uppmärksam på, vad man kan göra som medmänniska om man misstänker att någon tänker på självmord och vad man kan göra för att hjälpa sig själv om man mår dåligt. Faktakunskaper varvas med personliga berättelser från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och självmord.

Innehållet i utbildningen Psykisk Livräddning är i grunden densamma oavsett målgrupp men det pedagogiska utförandet ser olika ut beroende vem mottagaren är.  Först ut att få utbildningen hos BK Häcken var föräldrarna, sedan ledare och sist har ungdomarna fått sitt utbildningstillfälle.

Satsningen har gjorts i samarbete med charkuteriföretaget Signal & Andersson som sponsrar utbildningarna.  Psykisk Livräddning ligger också i linje med det värdegrundsarbete som BK Häcken redan startat, med bland annat arbete för att förebygga sexuella övergrepp.

En situation som kan innebära en ökad risk för psykisk ohälsa hos klubbens unga, är den nomineringsprocess till elitsatsningen, akademin, som är aktuell för pojkar 15 år. För dem som inte går vidare till akademin kan det förstås innebära en stor besvikelse. Dessutom får de lämna klubben och börja i andra lag. Risken är att man förlorar ett viktigt sammanhang när man måste lämna klubben. Därför jobbar BK Häcken medvetet med att hjälpa barnen och ungdomarna att bli starka individer även utanför planen.

-En annan risk är att föräldrar och ledare pratar om vikten att nå elitverksamheten vid 16 års ålder medans det i själva verket finns många fler vägar till fortsatt fotbollskarriär. Drömmarna är inte slut bara för att man inte blir erbjuden en plats i BK Häckens akademin. De kan mycket väl bli verklighet fast via någon annan förenings tränings- och matchmiljö, säger Anders Wahrnberg.

En som har erfarenhet både från fotbollsvärlden och av psykisk ohälsa är Marcus Eriksson från organisationen SPES ( Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd). Han har också varit med och föreläst vid ett av utbildningstillfällena för BK Häcken. 2010 tog hans pappa sitt liv och i samband med det fick han stöd av SPES och sedan engagerade sig Marcus i organisationen.

Tidigare i livet, när Marcus var 16 år, drabbades han själv av psykisk ohälsa. Då tog fotbollen upp en stor del av hans liv och när han i samband med uttagningen till ungdomslandslaget skadade sig så svårt att han inte kunde spela fotboll på ett ett och ett halvt år, mådde han väldigt dåligt.

-Framtidsdrömmarna förstördes. Man hade mkt möjligheter då men istället ägnades ett och ett halvt år åt att försöka bli frisk.

Marcus blev så småningom sjuk i en depression. Han ser det idag som att det var flera olika orsaker till depressionen, varav en var att han förlorade ett viktigt sammanhang i och med att han inte kunde spela fotboll längre.

-Det är viktigt att ha något annat i livet också. Det kan räcka med en allvarlig skada så förlorar man sammanhanget, det är väldigt bräckligt om man blir skadad och är borta länge.

Han tror att den satsning som BK Häcken gör på utbildning om psykisk ohälsa och självmordsprevention är jätteviktig.

-Föräldrar och ledare får redskap att prata med barnen om psykisk ohälsa. Det är också viktigt att klubben skickar en signal om att de tar detta med psykisk ohälsa på allvar. Man visar att det här är en del av livet i en miljö där det annars handlar om att prestera.

 

Här kan du läsa mer om Psykisk Livräddning. Vill du boka en kurs i Psykisk Livräddning? Mejla vår utbildningsansvarige Martin Letell, martin.letell@suicidprev.com för mer info och offert.