30 oktober 2018

1544 människor tog sitt liv i Sverige 2017

1544 människor tog sitt liv i Sverige 2017, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Detta är en ökning  med 66 människoliv jämfört med 2016, då 1478 människor tog sitt liv.
-Detta är oacceptabelt i ett land som har antagit en nollvision för suicid för tio år sedan, säger Else-Marie Törnberg, verksamhetschef för Suicidprevention i Väst.

Siffrorna gäller både osäkra och säkra suicid. En till ökningen orsak kan vara att vi har blivit bättre på att utreda dödsfall genom suicid, menar Else-Marie Törnberg
Men det kan också vara ett tecken på att tabuerna börjar rasa. Det vill säga att det är mer accepterat att tala om och tänka på självmord men att våra system inte lyckas fånga upp och hjälpa människor som brottas med tankar och planer att ta sina liv.
 
Tre saker behöver  enligt Suicidprevention i Väst prioriteras:
1. Bättre omhändertagande av personer som har gjort ett suicidförsök. Innan någon skickas hem ska den få en snabb återbesökstid för relevant behandling och en handlingsplan hur den själv kan hantera sina självmordstankar och vart den ska vända sig för hjälp om den inte lyckas hantera tankarna. Patienten ska uppleva en “sömlös” vård dvs samarbetet mellan olika vårdgivande nivåer ska vara så bra att det inte märks.
2. Bättre omhändertagande av personer som mist en nära anhörig genom suicid, för där är finns en ökad risk för suicid.
3.Här krävs också ett krafttag att överbrygga den kunskapslucka som kanske finns både hos professionella, politiker och hos allmänheten. Precis som vi lär oss HLR, för att rädda personer som drabbas av hjärtstopp, behöver fler lära sig PLR- Psykisk livräddning en kurs som SPIV erbjuder till olika målgrupper, såväl allmänhet, unga som till olika professioner.