Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Självmord går att förebygga. Lär dig mer genom våra utbildningar och föreläsningar.
Läs vidare
Hur kan jag hjälpa när någon mår dåligt och tänker på självmord?
Läs vidare

Samtal för livskämpar

Unikt projekt skapar mötesplats för personer som tänker på självmord.
Läs vidare

Vi arbetar för att förebygga självmord

1588 människor tog sitt liv i Sverige 2019. Vi arbetar aktivt för att ingen människa ska behöva ta sitt liv som sista utväg. Suicidprevention i Väst (SPIV) är en religiöst och politiskt obunden förening med syfte att öka kunskapen om hur vi kan förebygga suicid.