Temadagar om suicidprevention

SPIV har nu startat upp ett nytt koncept med temadagar om suicidprevention. Framöver kommer vi bjuda in till inspirerande halvdagar som vid varje tillfälle lyfter suicidprevention ur ett specifikt perspektiv. Först ut är temadag: att förebygga självmord bland män, den 10 december.

Varje år tar cirka 1500 personer livet av sig i Sverige. Av dessa är 70 procent män. Varför är det så? Och hur ska vi arbeta för att minska denna siffra? Vilken betydelse har bemötandet för hur vi hanterar svåra känslor? Och vilka samhällsförändringar krävs för att suicidtalen bland män ska kunna minska? Det är några av frågeställningarna som tas upp under dagen.

 
Preliminärt program:
 
8.30 Registrering, kaffe och macka, mingel bland bokbord
9.00 Välkomna! Martin Letell, Suicidprevention i Väst
9.15 Män och suicid – vad vet vi? Jan Beskow, professor emeritus, psykiater
9.45 Maskulinitetsnormer och jämställdhet, Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik, leg. psykolog
10.15 Fikapaus och mingel
10.35 forts. Lars Jalmert
11.10 Vad krävs för att minska antalet suicid bland män? Panelsamtal med bla Lars Jalmert, Jan Beskow,  Josef Kamperin, MÄN, Adam Werner, Föreningen Tilia och Marcus Eriksson, SPES, där också åhörarna bjuds in
12.00 Lunch till självkostnadspris och mingel för de som vill fortsätta samtalet
 
Passa också på att prata med representanter från Suicidprevention i väst (SPIV), Suicidprevention och efterlevandestöd (SPES), Föreningen Tilia, Hjärnkoll och självhjälpshuset Solkatten.
 
Målgrupp: Alla som är intresserade och/eller arbetar för och med människor
Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, Göteborg
Kostnad: 400 kr (300 kr för medlemmar i SPIV)
Anmälan via mejl: cecilia@suicidprev.com
Meddela namn, telefonnummer, fakturaadress och eventuella allergier/specialkost
Sista anmälningsdag: 26 november
 
Tillsammans skapar vi förändring!