Psykisk Livräddning – profession

 Att bedöma suicidrisk kan av olika anledningar vara svårt.  Den här kursen tar upp olika sätt att hantera suicidalitet och att bemöta en person i olika skeden av den suicidala processen med utgångspunkt i statistiska och subjektiva riskfaktorer.

Kursen förmedlar aktuell och grundläggande kunskap och ger möjlighet för personalen att utbyta erfarenheter och att starta en diskussion om arbetsplatsens rutiner.  Psykisk livräddning är en levande kurs i den meningen att vi alltid anpassar den efter gruppen och att vi hela tiden försöker uppdatera kursen efter aktuellt kunskapsläge. Vi strävar efter att kombinera olika kunskapsformer: den epidemiologiska, den kliniska, samt att vi lägger stor vikt vid egen erfarenhet av suicidalitet. Kursens syfte är att etablera ett suicidpreventivt lagarbete baserat på bland annat de nationella riktlinjerna för suicidprevention och lokala riktlinjer avseende riskbedömning för suicid.

Målgrupp:

Yrkesgrupper som arbetar i människonära verksamheter.

 

Innehåll:

 • Genomgång av riskfaktorer/friskfaktorer (samtal om subjektiv risk, trigger och coping)
 • Bio-psykosocial förklaringsmodell
 • Fallexempel
 • Suicidriskbedömning som färskvara
 • Bemötande i akut och subakut läge (med exempelfilm och diskussion)
 • Diskussion av rutiner i verksamheten vid olika scenarier ( suicid, suicidförsök, suicidtankar) med utgångspunkt i lokal riktlinje

Upplägg:

Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilmer och gruppdiskussioner förekommer också.

Kurslängd:

9 timmar (en och en halv dag)
Kursen är framtagen i dialog med Psykiatrisamordningen, Göteborgs Stad.

I den här längre versionen ingår också en hemuppgift som består i att se över rutiner vid suicidrisk i verksamheten med utgångspunkt i riktlinjer om det finns. Vi får också lite tid att ägna oss åt anhörigperspektivet.

Kurslitteratur: Ullakarin Nyberg, Konsten att rädda liv Max antal deltagare: 40

6 timmar (en dag)
Kursen är framtagen i dialog med Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

3 timmar
En kortare variant av kursen som bygger mer på föreläsning. Diskussionsutrymmet avgörs av antalet kursdeltagare. Inget max antal deltagare.

Om ni är intresserade av en kurs för er verksamhet hör gärna av er till Martin Letell, utbildningsansvarig, för vidare diskussion och offert: martin.letell@suicidprev.com

 

Omdömen

SPIV har sedan 2015 ett löpande uppdrag att utbilda primärvårdsenheter inom Närhälsan, VGR. I samarbete med Psykiatrisamordningen, Göteborgs stad utbildar vi också personal inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderområdet. Kursen har fått mycket goda omdömen i utvärderingar. Här är några exempel:

 • ”Användbart i alla sammanhang i livet.”
 • ”Bra blandning av fakta, film, berättelser och diskussion.”
 • ”Bra nivå som engagerar alla deltagare.”
 • ”Bra att hela arbetsgruppen, oavsett yrkesgrupp, får samma kunskapsbas att arbeta utifrån.”
 • ”Proffsigt.”
 • ”Gripande.”
 • ”Fängslande.”

För  mottagningar inom Närhälsan ges 15 kurstillfällen per termin.

Anmälan sker via: margaretha.sunesson.wickstrom@vgregion.se

För personal inom IFO, Göteborgs stad ges 2-3 kurstillfällen per termin.

Anmälan sker via: psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se