Våra tjänster

SPIV har sedan 1997 erbjudit konsultation, föreläsningar och utbildningar inom det suicidpreventiva området.

 Vi arbetar med allt från större projekt som den nationella konferensen om suicidprevention 2017 och informationskampanjen kampanjen Steg för livet, till föreläsningar på konferenser och utbildningsdagar på arbetsplatser.

Psykisk Livräddning är vår basutbildning i suicidprevention. Den finns både som kortare kurs till en bred allmänhet och som en längre anpassad för vård- och omsorgspersonal. Denna kurs kan vi också anpassa  till mer specifika professioner. 

Vi kan erbjuda föreläsningar för mindre och större grupper som formas i dialog med uppdragsgivaren.