PLR Allmänhet

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR), tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Målgrupp:

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om suicidprevention på individnivå.

Mål:

Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder, känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen, samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

Innehåll:

Vi tar upp aktuell och grundläggande kunskap inom ämnet suicidprevention. Vi går igenom risk- och friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar, men framförallt hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv.

Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilm och gruppdiskussioner förekommer också.

Kursledare: Felicia Fässberg och Lotta Jensen

Kurslängd: 3 timmar

Litteratur och material:

Förslag på litteratur till fördjupning kommer att ges i samband med kurstillfället.

Kursdatum våren 2020:  24 mars kl 17.30-20.30, 28 april kl 17.30-20.30
Anmälan görs via Sensus studieförbund 
Kurserna är kostnadsfria och görs i samarbete med Sensus studieförbund.

 

Du kan också boka den här kursen till din organisation/verksamhet. Hör gärna av dig till Felicia Fässberg för vidare diskussion och offert:  felicia.fassberg@suicidprev.com

 

Några omdömen om kursen:

  • ”Suveränt!”
  • ”Trevligt upplägg, bra kunskapsförmedling och engagemang”
  • ”Lämnar med ny och förbättrad kunskap och erfarenhet”
  • ”Lättsamt trots tungt ämne”
  • ”Mycket intressant och tankeväckande”