PLR Allmänhet

Den här kursen är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Under långa tider var självmord något vi talade tyst om. Idag talar vi alltmer öppet om detta ämne, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet.  Det finns tillfällen då varje människa kan göra en liten insats som kan innebära något så stort som att en annan människa inte tar sitt eget liv.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till allmänheten, men lämpar sig även för idéburna organisationer och föreningar.

Mål:

Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder, känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen, samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

Innehåll:

Vi tar upp aktuell och grundläggande kunskap inom ämnet suicidprevention. Ämnesområden som: risk- och friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar, men framförallt hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv.

Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilm och gruppdiskussioner förekommer också.

Kurslängd:

2,5 timmar

Litteratur och material:

Förslag på litteratur till fördjupning kommer att ges i samband med kurstillfället.

Kursdatum:

Göteborg, Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, Göteborg:

13 maj kl 17.30-20. Läs mer och anmäl dig här.

Du kan också boka den här kursen till din organisation/verksamhet. Hör gärna av dig till Felicia Fässberg för vidare diskussion och offert:  felicia.fassberg@suicidprev.com

Några omdömen om kursen:

  • ”Suveränt!”
  • ”Trevligt upplägg, bra kunskapsförmedling och engagemang”
  • ”Lämnar med ny och förbättrad kunskap och erfarenhet”
  • ”Lättsamt trots tungt ämne”
  • ”Mycket intressant och tankeväckande”