PLR Myndigheter

Den här kursen riktar sig till myndighetsutövare som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Under långa tider var självmord något vi talade tyst om. Idag talar vi alltmer öppet om detta ämne, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet.  Det finns tillfällen då varje människa kan göra en liten insats som kan innebära något så stort som att en annan människa inte tar sitt liv.

Kursen förmedlar aktuell och grundläggande kunskap och ger möjlighet för personalen att utbyta erfarenheter och att starta en diskussion om arbetsplatsens rutiner.

 

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Migrationsverket m.fl.

 

Innehåll:

 • Statistik
 • Risk och friskfaktorer
 • bedömning av suicidrisk
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
 • Fallexempel (ofta levande berättelse), exempelfilm
 • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
 • Diskussion av hjälp- och självhjälpsstrategier
 • Individanpassad samverkan
 • Diskussion av rutiner i verksamheten vid olika scenarier (suicid, suicidförsök, suicidtankar) med utgångspunkt i lokal riktlinje om det finns.

 

 

Längd:Kursen går att få i flera varianter:

 • 4+4 timmar. Max 40 deltagare
 • 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 3+3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion
 • 3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion

I en av kurserna med två̊ tillfällen (4+4 tim) används kurslitteratur och hemuppgift till andra dagen.

Vi genomför också̊ regelbundet föreläsningar med ett stort antal åhörare (till exempel om en region/kommun bjuder in en hel förvaltning eller all kommunpersonal till en föreläsning).

Kontakta Martin Letell för mer information om och bokning martin.letell@suicidprev.com

Boka gärna i god tid eftersom vi oftast är fullbokade 3-5 månader framåt i tiden. Välkommen med din beställning!