PLR Kommun

Att bedöma suicidrisk kan av olika anledningar vara svårt. Den här kursen tar upp olika sätt att hantera suicidalitet och att bemöta en person i olika skeden av den suicidala processen med utgångspunkt i statistiska och subjektiva riskfaktorer. Vi  förmedlar aktuell och grundläggande kunskap och ger möjlighet för personalen att utbyta erfarenheter och att starta en diskussion om arbetsplatsens rutiner.

 

Målgrupp: Kursen riktar sig till socialtjänst, individ- och familjeomsorg, skola (Elevhälsa och annan skolpersonal), men även andra typer av verksamheter, till exempel POSOM, HVB-hem med mera. Utbildningarna är verksamhetsförlagda för hela personalstyrkan. Vår största uppdragsgivare under 2018 var Göteborgs stad.

Innehåll:

 • Genomgång av riskfaktorer/friskfaktorer (samtal om subjektiv risk, trigger och coping)
 • Bio-psykosocial förklaringsmodell
 • Suicidriskbedömning som färskvara
 • Bemötande i akut och subakut läge
 • Fallexempel (ofta levande berättelse), exempelfilm
 • Diskussion av hjälp- och självhjälpsstrategier
 • Individanpassad samverkan
 • Diskussion av rutiner i verksamheten vid olika scenarier (suicid, suicidförsök, suicidtankar) med utgångspunkt i lokal riktlinje om det finns.

 

Längd:Kursen går att få i flera varianter:

 • 6+3 timmar. Max 40 deltagare
 • 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 3+3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion
 • 3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion

I en av kurserna med två̊ tillfällen (4+4 tim) används kurslitteratur och hemuppgift till andra dagen.

Vi genomför också̊ regelbundet föreläsningar med ett stort antal åhörare (till exempel om en region/kommun bjuder in en hel förvaltning eller all kommunpersonal till en föreläsning).

Kontakta Martin Letell för mer information och bokning martin.letell@suicidprev.com

Boka gärna i god tid eftersom vi oftast är fullbokade 3-5 månader framåt i tiden. Välkommen med din beställning!

 

För personal inom IFO, Göteborgs stad ges 2-3 kurstillfällen per termin.

Anmälan sker via: psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se