PLR idéburna organisationer

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

 

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till ideella intresse-, patient- och brukarföreningar.

 

Innehåll:

  • Statistik
  • Risk och friskfaktorer
  • Bedömning av suicidrisk
  • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
  • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
  • Anhörig och efterlevandeperspektivet
  • Hjälp och stöd

 

Längd:2-3 timmar, pris enligt överenskommelse. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion.

Kontakta Felicia Fässberg för mer information och bokning felicia.fassberg@suicidprev.com

 Är du medlem i någon av Göteborg föreningscenters föreningar? Då är du välkommen till Mötesplats Göteborg tisdagen 18 februari kl 16.00 för att delta kostnadsfritt i kursen Psykisk Livräddning. Fika ingår.

Anmälan via mejl till agneta@gfc.se