PLR Företag/Näringsliv

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

 

Målgrupp: Företag, företagshälsovård, HR och arbetsplatser som är intresserade av att integrera psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention i övrigt psykosocialt arbetsmiljöarbete.

Innehåll:

  • Statistik
  • Risk och friskfaktorer
  • Bedömning av suicidrisk
  • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
  • Bemötande, hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv
  • Anhörig- och efterlevandeperspektivet
  • Hjälp och stöd
  • Roller och ansvar
  • Rutiner och handlingsplaner

Längd: 1-3 timmar, pris enligt överenskommelse. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion.

Kontakta Felicia Fässberg för mer information och bokning felicia.fassberg@suicidprev.com