Psykisk Livräddning

Att lära sig Psykisk Livräddning (PLR) borde vara lika självklart som att lära sig hjärt- lungräddning (HLR). Psykisk livräddning tar upp vad vi kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Psykisk Livräddning är en levande kurs i den meningen att vi alltid anpassar den efter gruppen och att vi hela tiden försöker uppdatera kursen efter aktuellt kunskapsläge. Vi strävar efter att kombinera olika kunskapsformer: den epidemiologiska, den kliniska, samt att vi lägger stor vikt vid egen erfarenhet av suicidalitet.

PLR riktar sig till såväl allmänhet som olika professioner. Vi kan erbjuda föreläsningar för mindre och större grupper som formas i dialog med uppdragsgivaren.

Nedan ser du vår olika kurser.