27 juni 2018

Suicidpreventiva dagen 10 september

Var sjätte timme tar en människa sitt liv, varje dag, i Sverige.
Med gemensamma krafter kan vi minska den siffran. Välkommen att
uppmärksamma den internationella dagen för suicidprevention!


Kl 10-19 Självmord går att förebygga- men hur då? Plats: Nordstan.
Organisationerna Suicidprevention i Väst, SPES, Mind, Hjärnkoll, Suicide Zero och Kyrkans Jourtjänst, bland andra, berättar om hur de arbetar för att förebygga suicid. Hur är det att leva med självmordstankar? Personer med erfarenhet av suicidalitet berättar. Den prisbelönta filmen Filmen Steg för Livet, om inre ensamhet och vad som kan hjälpa när en tänker på självmord, visas.

Kl 18- 20 Ljuständning med musik. Plats: Göteborgs domkyrka.
Vi tänder ljus för alla dem som inte orkade, för alla som kämpar, för oss som finns kvar. Musik med Mikael Fridén, piano/orgel och Karin Lindqvist, sång. Prästen Josefine Callenberg leder minnesstunden. Vi bjuder på fika och det finns möjlighet till samtal i början och slutet av ljuständningen.

Alla är varmt välkomna. Det krävs ingen föranmälan.
Arrangör: Nätverket för kyrka-suicidprevention

Ladda ner vår affisch här. Sprid den gärna!