Temadagar om suicidprevention

Under hösten 2018 startade SPIV upp en serie hel- eller halvdagsseminarium som kommer att arrangeras ett par gånger varje år. Varje seminarium har olika teman men med en koppling till suicid och suicidprevention. Syftet med detta är att skapa en lokal/regional samlingsplats för människor som är intresserade av frågan.

Vill du och din organisation vara på plats under våra temadagar och synas med informationsmaterial? Eller har du förslag på aktuella ämnen som vi kan lyfta fram? Kontakta då felicia.fassberg@suicidprev.com

Tillsammans skapar vi förändring!

 

Tidigare temadagar:

Den 10 september 2019, alltså på den suicidpreventiva dagen arrangerade SPIV tillsammans med SPES en temadag i samarbete med Polhemsgymnasiet i Göteborg. Vi var tillsammans med flera andra organisationer på plats för att möta och samtala med elever på skolan. SPIV och SPES höll också två föreläsningar för psykologielever i årskurs 2 och 3.

Den 10 december 2018 arrangerade SPIV en temadag om män och suicid i anslutning till 16 days of activism – stoppa våldet mot kvinnor. Medverkade gjorde bland annat psykiater Jan Beskow, professor emeritus, GU, leg. psykolog Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik, Tilia och MÄN. Platsen var Mötesplats Göteborg på Järntorget och ca 70 personer deltog under dagen.