Temadagar om suicidprevention

Under hösten 2018 startar SPIV upp en serie halvdags-seminarium som kommer att arrangeras ett par gånger varje år. Varje seminarium har olika teman men med en koppling till suicid och suicidprevention. Syftet med detta är att skapa en lokal/regional samlingsplats för människor som är intresserade av frågan.

Tema och datum för nästa tillfälle presenteras inom kort.

Vill du och din organisation vara på plats och synas med informationsmaterial? Eller har du förslag på aktuella ämnen inom suicidprevention som vi kan lyfta fram? Kontakta då felicia.fassberg@suicidprev.com

 

Temadag 10 december 2018: att förebygga självmord bland män

Varje år tar cirka 1500 personer livet av sig i Sverige. Av dessa är 70 procent män. Varför är det så? Och hur ska vi arbeta för att minska denna siffra? Vilken betydelse har bemötandet för hur vi hanterar svåra känslor? Och vilka samhällsförändringar krävs för att suicidtalen bland män ska kunna minska? Det är några av frågeställningarna som tas upp under dagen.

Program
8.30 Registrering, kaffe och macka, mingel bland bokbord
9.00 Välkomna! Martin Letell, Suicidprevention i Väst
9.15 Män och suicidalitet, Jan Beskow, professor emeritus, psykiater
9.45 Maskulinitetsnormer och jämställdhet, Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik, leg. psykolog
10.15 Fikapaus och mingel
10.35 forts. Lars Jalmert
11.10 Vad krävs för att minska antalet suicid bland män? Panelsamtal med Lars Jalmert, Jan Beskow,  Josef Kamperin, MÄN, Adam Werner, Föreningen Tilia och Marcus Eriksson, SPES, där också åhörarna bjuds in
12.00 Lunch till självkostnadspris och mingel för de som vill fortsätta samtalet
 
Passa också på att prata med representanter från Suicidprevention i väst (SPIV), Suicidprevention och efterlevandestöd (SPES), Föreningen Tilia, Hjärnkoll och självhjälpshuset Solkatten.
 
Målgrupp: Alla som är intresserade och/eller arbetar för och med människor
Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, Göteborg
Kostnad: 400 kr (300 kr för medlemmar i SPIV)
Anmälan via mejl: cecilia@suicidprev.com
Meddela namn, telefonnummer, fakturaadress och eventuella allergier/specialkost
Sista anmälningsdag: 26 november
 
Tillsammans skapar vi förändring!