Temadagar om suicidprevention

Under hösten 2018 startade SPIV upp en serie hel- eller halvdagsseminarium som kommer att arrangeras ett par gånger varje år. Varje seminarium har olika teman men med en koppling till suicid och suicidprevention. Syftet med detta är att skapa en lokal/regional samlingsplats för människor som är intresserade av frågan.

Här publiceras aktuell information om våra temadagar:

Den 10 september, alltså på den suicidpreventiva dagen arrangerar SPIV tillsammans med SPES en temadag i samarbete med Polhemsgymnasiet i Göteborg. Vi kommer, tillsammans med flera andra organisationer  vara på plats för att möta och samtala med elever på skolan. SPIV och SPES kommer också hålla två föreläsningar för psykologielever i årskurs 2 och 3.

Vill du och din organisation vara på plats under våra temadagar och synas med informationsmaterial? Eller har du förslag på aktuella ämnen inom suicidprevention som vi kan lyfta fram? Kontakta då felicia.fassberg@suicidprev.com

Tillsammans skapar vi förändring!