Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention 2017

Över 900 personer deltog på den 11:e nationella konferensen om suicidprevention på Svenska Mässan i Göteborg 12-13 september 2017.

Konferensen samlade människor från en mängd olika verksamheter, allt från psykiatrin, skolan, blåljus till ideella organisationer, myndigheter och media under temat Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord.

Arrangörer var Suicidprevention i Väst, Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES

Dokumentation av konferensen

UR Samtiden har filmat flera av föreläsningarna.

Några av powerpoint-presentationerna hittar du här.

NASPs sammanfattande rapport om konferensen.

 

Varför är självmord vanligare bland män trots att depression och suicidförsök är vanligare bland kvinnor?

Medverkande: Wolfgang Rutz, Professor of Social psychiatry and Public Mental Health, University of Coburg/Germany Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

 

Samtal om existentiell hälsa.

Moderator: Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medverkande: Cecilia Melder, religionspsykolog. Zana Muhammad, social resursförvaltning Göteborgs stad, Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

 

Alkohol som riskfaktor för suicid ur ett behandlings – och befolkningsperspektiv.

Moderator: Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, Västra Götaland.

Medverkande: Bo Söderpalm, professor och överläkare vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Margda Waern, professor, överläkare i allmän psykiatri, Göteborgs universitet. Pi Högberg och Eija Airaksinen, Folkhälsomyndigheten.