26 april 2018

Psykisk Livräddning för allmänheten

Hur kan du hjälpa när du möter en människa tänker på att avsluta sitt liv? Anmäl dig till vår kurs i Psykisk Livräddning för allmänheten den 31 maj.

När: 31 maj 17.30-20
Var: Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, Göteborg
Kostnad: 400 kronor.
Anmäl dig och läs mer här.

Under långa tider var självmord något vi talade tyst om. Idag talar vi alltmer öppet om detta ämne, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet. Den här kursen är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris. Psykisk Livräddning är en baskurs om suicidprevention som hålls av erfarna föreläsare från Suicidprevention i Väst.

Kursen riktar sig till allmänheten, men lämpar sig även för ideella organisationer och olika typer av brukarorganisationer.