Uppdrag

Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, därför vill vi samarbeta brett med olika aktörer i samhället.

Våra största uppdragsgivare i nuläget är Västra Götalandsregionen, VGR (Närhälsan, Folkhälsokommittén, Kunskapsstöd för psykisk hälsa) och Göteborgs Stad (Psykiatrisamordningen, Social resursförvaltning).

Pågående uppdrag:

  • Utbildning av all personal inom Närhälsan, VGR (det vill säga omkring 200 vårdcentraler) i Psykisk Livräddning.
  • Utbildning av personal inom IFO FO, Individ- och familjeomsorg och funktionsstöd, på uppdrag av Psykiatrisamordningen, Göteborgs stad.
  • Inspirera kommuner i Västra Götalandsregionen att arbeta systematiskt med suicidprevention, i samarbete med Avdelning folkhälsa, VGR.
  • SPIV sitter med i Folkhälsomyndighetens nationella intressegrupp för suicidprevention tillsammans med andra ideella organisationer, myndigheter och forskare. Målet är att minska antalet suicid genom att påverka det nationella arbetet för suicidprevention.

 

Några av våra tidigare uppdrag:

  • Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention. Sveriges största konferens om suicidprevention med cirka 950 medverkande, arrangerades 12-13 september 2017 på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).
  • Informationskampanjen Steg för Livet gjordes på uppdrag av  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, VGR och i samarbete med Psykiatriberedningen. Filmen Steg för Livet har vunnit flera prestigefyllda svenska och internationella priser och är producerad av OTW.
  • Under tre år (2014-2016) drev SPIV arvsfondsprojektet Navigare som syftade till att i den akuta fasen efter dödsbesked (vid suicid) erbjuda psykosocialt stöd av kurator till de anhöriga. I utvärderingen framkom att kuratorns stöd minskat de sörjandes lidande, underlättat polisens arbete och att projektet fyllt en viktig funktion för alla inblandade.
  • Processtöd till kommuner i Västra Götaland erbjöds under 2016-2017 för att bl.a ta fram handlingsplaner för suicidprevention. Detta gjordes på uppdrag av Avdelning folkhälsa, VGR.
  • Genom professor Jan Beskow, har SPIV under flera år fungerat som konsult för en rad myndigheter och organisationer, bl.a Trafikverket och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Psykologer på Statens institutionsstyrelse, SiS har genomgått specialistutbildning i suicidprevention via SPIV.