Styrelsen för Suicidprevention i Väst

Sonny Wåhlstedt - ordförande

Sonny är verksamhetsansvarig för NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och förbundsordförande för SPES, Suicidprevention och Efterlevandes Stöd. Han är även aktiv nationellt inom NSPH och sitter i styrelsen för kampanjen Hjärnkoll.

 

Anna Palm- vice ordförande

Anna Palm har mångårig erfarenhet inom företagsvärlden och arbetar med Human Resources (HR) och kommunikation. Anna är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning och Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och föreläser om grunderna i suicidprevention.

Christina Andersson - kassör (ordinarie ledamot)

Christina Andersson är leg. arbetsterapeut och med. dr. och arbetar som lektor vid arbetsterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Hon har mångårig yrkeserfarenhet som arbetsterapeut inom den psykiatriska verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Christina har medverkat i undervisning vid Göteborgs universitet, både i arbetsterapeutprogrammet och i folkhälsovetenskapliga programmet.

 

Birgitta Lundgren Pierre - ordinarie ledamot

Birgitta Lundgren Pierre har lång erfarenhet av att möta suicid och suicidprevention både i den akademiska världen och inom psykiatrisk vård. Birgitta har under flera år varit processledare i Temagrupp Psykiatri inom Göteborgsområdet. Birgitta har tidigare arbetat som arbetsterapeut, adjunkt vid GU:s arbetsterapeutprogram, verksamhetsutvecklare och FoU-samordnare inom psykiatrin vid SU.

 

Charlotte Jensen - ordinarie ledamot

Charlotte (Lotta) arbetar som produktspecialist och sitter i SPES styrelse (Västra kretsen). Hon arbetar även i SPES telefonjour samt är samtalsledare i ”Läsa för Livet” som arrangeras av SPES Västra Krets. År 2002 blev hon medlem i SPES efter att ha mist sin lillasyster i suicid då hon insåg vikten av att få komma i kontakt med andra i liknande situation.

 

Marcus Eriksson - ordinarie ledamot

Marcus Eriksson är ansvarig för ungdomsverksamheten vid SPES Riksförbund och sitter även i SPES styrelse (Västra kretsen). Efter att Marcus far tog livet av sig i februari 2010 vände han sig till SPES. Att träffa andra som drabbats av liknande förluster hjälpte honom i sorgen. För Marcus har det blivit naturligt att fortsätta sitt engagemang inom såväl SPIV som SPES.

 

Daniel Noelle - suppleant

Daniel Noelle är Kriminalvårdsinspektör på Häktet i Göteborg. Han har tidigare varit koordinator för suicidprevention inom Kriminalvården och hade då Region Väst som ansvarsområde. Daniel satt under den perioden med i styrgruppen för suicidprevention inom Kriminalvårdens Region Väst.  Han är utbildad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

 

Susanne Rikner - suppleant

Susanne är fritidspedagog med tjänst i särskola. Hon vill använda sina relationer till skolan och Equmeniakyrkan i arbetet med styrelsen. Hennes engagemang baseras på arbetet med ungdomar samt vänners erfarenheter av suicid i familjen.

Max Rindby - Suppleant

Max är sjuksköterska och har arbetat på Sahlgrenska sjukhuset inom området psykiatri sedan 2009. I sitt arbete möter han dagligen människor med olika former av psykisk ohälsa. Utifrån sina upplevelser och erfarenheter ser han mänskliga möten som väldigt betydelsefulla för att förebygga psykisk ohälsa och suicid och för att främja hälsa. I sitt arbete har han varit drivande i att förbättra kvalitén på den psykiatriska vården och att stärka förtroendet för vården.

Amanda Fässberg- suppleant

Amanda Fässberg läser sista året på juristprogrammet vid handelshögskolan i Göteborg. Hon har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och frågor rörande psykisk ohälsa.

Anna Maria Nilsson- suppleant

Anna Maria Nilsson är specialistläkare i psykiatri och verksam inom psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2005. Hon är också doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. De senaste tio åren har hon fördjupat sig i och utvecklat ett brinnande intresse för suicidprevention. Det pågående doktorandprojektet, ”SCREAM – Kognition och ångest i akuta suicidala episoder”, har de suicidnära personernas perspektiv och upplevelser i fokus och syftar till att fördjupa förståelsen av akut suicidalitet och på så sätt utveckla en förfinad suicidprevention. Anna Maria är sedan flera år aktiv som kursledare och utbildare främst kring suicidologi och suicidprevention för läkare och övrig personal inom psykiatrisk verksamhet i Västra Götalandsregionen. Hon medverkar även i utveckling av regionala riktlinjer för vården av suicidnära.

Filippa Gagnér Jenneteg- ordinarie ledamot

Filippa Gagnér Jenneteg arbetar på NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg med specifikt ansvar för utbildning och samordning av peer support i Västra Götaland. Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma som stödpersoner inom psykiatriska vård- och stödverksamheter.

Filippa är även författare till ”Handbok för livskämpar – till dig som inte vet om du orkar leva”, Libris 2018. Utifrån sin egen erfarenhet av suicidalitet har hon ett brinnande engagemang för frågan, och vill sprida kunskap, hopp och konkreta tips till den som själv brottas med suicidtankar. Hon är utbildad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Första hjälpen till psykisk hälsa för yngre (MHFA-Y). Är folkhälsovetare i grunden och har tidigare arbetat på SPIV.