Kontakt

Suicidprevention i Väst

Mellangatan 1

413 01 Göteborg

Tel: 0705-140092

info@suicidprev.com

Else-Marie Törnberg - Verksamhetschef

Else-Marie är verksamhetschef på Suicidprevention i Väst. Hon har lärar­bakgrund och har varit verksam både som mellanstadielärare och som pedagog inom Skolkyrkan, Svenska Kyrkan i Göteborg. Else-Marie är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM). Else-Marie är idag talesperson för SPIV men håller också i en del utbildningar i Psykisk Livräddning. 

Kontakt: elsemarie.tornberg@suicidprev.com

Tel:  0737-75 75 61

Felicia Fässberg - Utbildare/utvecklare

Felicia har läst folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning hälsoekonomi, en tvärvetenskaplig utbildning om strategiska hälsoinsatser för befolkningsgrupper på lokal, nationell och internationell nivå. Felicia arbetar idag bland annat med SPIVs utbildningar för allmänheten.

Kontakt: felicia.fassberg@suicidprev.com

Tel: 0735-823114

Martin Letell - Utbildningsansvarig

Martin har under 15 år varit anställd vid Göteborgs universitet, senast som universitetslektor på Sociologiska institutionen. Hans forskningsintresse kretsade under dessa år runt frågan om hur samhället producerar kunskap om och organiserar sig kring olika risker (risksociologi). Han har också organiserat kurser och undervisat inom ramen för sociologiämnet. Martin är utbildningsansvarig på SPIV och arbetar främst med SPIVs kurser inom primärvården.

Kontakt: martin.letell@suicidprev.com

 

Annica Rolfsman - Utbildare/utvecklare

Annica Rolfsman har jobbat som sjuksköterska i 15 år och har erfarenhet av en mängd olika områden, bland annat beroendevård/psykiatri, (både vuxna och barn), skolhälsovård, SoS Alarm, vård i livets slutskede, arbete på vårdcentral och Stadsmissionen/Nordhemskliniken.  Hon har stor erfarenhet av att arbeta och möta människor som är i en utsatt situation. Annica arbetar med SPIVs utbildningar i Psykisk Livräddning.

Kontakt: annica.rolfsman@suicidprev.com