Kontakt

Suicidprevention i Väst, 413 01 Mellangatan 1, Göteborg

info@suicidprev.com

Else-Marie Törnberg - Verksamhetschef

Else-Marie är verksamhetschef på Suicidprevention i Väst. Hon har lärar­bakgrund och har varit verksam både som mellanstadielärare och som pedagog inom Skolkyrkan, Svenska Kyrkan i Göteborg. Else-Marie är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM).

Kontakt: elsemarie.tornberg@suicidprev.com

Tel:  0737-75 75 61

Susanne Tell - Verksamhetsutvecklare

Susanne har läst folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning hälsoekonomi, en tvärvetenskaplig utbildning om strategiska hälsoinsatser för befolkningsgrupper på lokal, nationell och internationell nivå. Susanne har tidigare arbetat med folkhälsofrågor för kommunen och som undersköterska inom både landsting och kommun.

Kontakt: susanne@suicidprev.com

Tel: 0739-209799

Sarah Görsch - Kommunikatör

Sarah har en bakgrund som nyhetsjournalist och har jobbat med radio och dagspress. Hon har också arbetat på aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa och inom äldreomsorgen.

Kontakt: sarah@suicidprev.com

Tel: 0705-140092

Felicia Fässberg - Processledare

Felicia har läst folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning hälsoekonomi, en tvärvetenskaplig utbildning om strategiska hälsoinsatser för befolkningsgrupper på lokal, nationell och internationell nivå. 

Kontakt: felicia.fassberg@suicidprev.com

Tel: 0735-823114

Martin Letell - Utbildningsansvarig

Martin har under 15 år varit anställd vid Göteborgs universitet, senast som universitetslektor på Sociologiska institutionen. Hans forskningsintresse kretsade under dessa år runt frågan om hur samhället producerar kunskap om och organiserar sig kring olika risker (risksociologi). Han har också organiserat kurser och undervisat inom ramen för sociologiämnet.

Kontakt: martin.letell@suicidprev.com

 

Cecilia Westerlund - Ekonom

Cecilia ansvarar för ekonomi och administration på Suicidprevention i Väst.

Kontakt: cecilia@suicidprev.com

Annica Rolfsman-utbildare/utvecklare

Annica Rolfsman har jobbat som sjuksköterska i 15 år och har erfarenhet av en mängd olika områden, bland annat beroendevård/psykiatri, (både vuxna och barn), skolhälsovård, SoS Alarm, vård i livets slutskede, arbete på vårdcentral och Stadsmissionen/Nordhemskliniken.  Hon har stor erfarenhet av att arbeta och möta människor som är i en utsatt situation. Annica arbetar med SPIVs utbildningar i Psykisk Livräddning.

Kontakt: annica.rolfsman@suicidprev.com