Vi arbetar för livet varje dag.

Var sjätte timme tar en människa livet av sig. Bara i Sverige. Varje år. Vi har en dröm och en vilja att ingen människa ska ta sitt liv som en sista utväg. Det finns andra vägar.

Om oss

Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om och intresset för hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Vi är ett resurscentrum för suicidprevention som fokuserar på utbildning, utveckling och opinionsbildning.

Vi vill samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, till exempel inom regioner, kommuner, räddningstjänsten, polisen, Trafikverket, kyrkan och frivilligorganisationer. Vi är naturligtvis väldigt glada för enskilda engagemang.

I allt vårt arbete förenar vi tre olika kunskapsformer, som alla är lika viktiga:

  • Det epidemiologiska (demografiska fakta)
  • Det kliniska (professionskunskap, beprövad erfarenhet, evidens)
  • Den personliga erfarenheten (den enskilde individens berättelse)

Vår vision

Ingen ska behöva ta livet av sig som sista utväg! SPIV ställer sig bakom den nollvision för suicid som regeringen antog 2008.