20 februari 2018

Kallelse till Årsmöte 2018

Vi välkomnar alla medlemmar till SPIVs årsmöte.

Tid:

Tisdagen den 10 april, Mellangatan 1, Plan 3 (NSPHiGs lokaler)

Program:
• 17.00-17.30 Mingel med fika till självkostnadspris 50 kr
• 17.30- 18.00 Program Suicidprevention i Väst – året som gått? Återblick på 2017.
• 18.00-19.00 Årsmötesförhandlingar

Anmälan senast 6 april till cecilia@suicidprev.com
031-775 79 77

OBS. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 27 mars.

Dagordning för årsmötet.

Här kan du läsa de propositioner som inkommit:

Proposition 1

Proposition 2